Flikrování

Flicker je definován jako rychlá změna napětí elektrické sítě, která se projevuje jako změna intenzity světla zachytitelná lidským okem. Tyto rychlé změny napětí jsou způsobeny hlavně rychlými změnami zátěže, které vyžadují vysoký jalový výkon z elektrické sítě, a proto způsobují poklesy napětí na impedancích. Tento jev je výrazný v elektrických sítích s velkou impedancí.

Hlavním zdrojem Flickru jsou bodové svářečky, obloukové pece, kompresory a jim podobná zařízení.

Projevy Flickru jsou různé. Nejmarkantnějším je blikání elektrických svítidel a snižování intenzity světla, které je patrné i ve velkých vzdálenostech od zdroje Flickru. Pro většinu zařízení představuje pokles napětí v síti výrazný problém, při kterém nemohou spolehlivě pracovat, takže se objevují náhodné poruchy, které jsou velmi často špatně vyhodnoceny a tím i špatně řešeny. Podniky nevyhledávají na instalování výrobních zařízení vždy jen místo v typických průmyslových oblastech s velkým zkratovým výkonem sítě, ale také v malých průmyslových zónách. Zde je však díky smíšené struktuře spotřebičů a elektrických zařízení spotřeba výkonu většinou relativně nízká. Proto jsou tyto zóny často zajištěny malým zkratovým výkonem. Zkratové výkony značně pod 100 MVA nejsou žádnou vzácností. Pro moderní výrobní zařízení však může nízký zkratový výkon sítě představovat výrazné omezení jejich činnosti. Příčina vzniku nežádoucích jevů v elektrické síti spočívá často ve snaze zvýšit produktivitu pomocí nasazení výkonnějších výrobních zařízení bez ohledu jejich vlivu na kvalitu napětí v síti.

Příklad:

Násobení výkonu, např. dvojnásobný počet současně svařovaných bodů, a tím zdvojnásobení změny napětí U, způsobí dokonce osminásobný účinek poruch z důvodu flicker efektu. Zredukování délky např. svařování má naproti tomu jen relativně nepatrný vliv na Flicker. Cílem zařízení odstraňujících flicker efekt je změnu napětí zredukovat na hodnotu blízkou nule. To platí i při jiných zařízeních jako jsou lisy, buchary, kalící indukční pece, kompresory atd.

Při odstraňování problému s flikrováním máme ty největší zkušenosti a umíme je plně eliminovat.

Jednotkami ES Electronics Energy Saver a technologickým řešením zaručíme nevyhnutelnou kompenzaci napětí na vstupním transformátoru tyristorovým řízením napětí a taky na výstupu pomocí bezkontaktní kompenzace v reálném čase s reakční dobou spínání do 5 ms.