Instalace

Jednotky společnosti ES Electronics se jednoduše připojí k celkové elektrické zátěži přímo u zdroje, v místě hlavního přívodu elektrické energie, sériově mezi hlavní jistič a rozvod nebo v podružných rozvaděčích v rámci areálu nebo budov. Žádné další propojení není nutné.

Instalace je velice jednoduchá, náš inženýrský tým nebude vyžadovat mnoho vašeho času; jednotku dodáme v době, kdy se vám to hodí tak, aby buď vaši, nebo naši technici mohli začít s přípravnými pracemi.

Schema instalaceNáš zkušený tým inženýrů navrhne a zařídí instalaci jednotek ES Electronics od samotného začátku až do konce.

Každý z našich dodavatelů a prodejců je náležitě proškolen, aby byl schopen splnit potřeby zákazníka od instalace po online servis.

Všichni naši specializovaní subdodavatelé elektrotechnických služeb mají uzavřeno pojištění z odpovědnosti za škodu v celkové minimální částce 5
milionů EUR.

Jakmile je jednotka ES Energy Saver uvedena do provozu, nejsou potřeba žádné další úpravy a zařízení bude fungovat 24 hodin denně, 365 dnů v roce.

Inženýrský tým spolupracuje s naší sítí zkušených dodavatelů elektrotechnických služeb, kteří provádějí prohlídku místa a instalaci.

Instalace bude dohodnuta na dobu, která nejvíce vyhovuje vašim provozním požadavkům. Instalace naší jednotky ES Energy Saver nezabere více než mezi 2 až 5 hodinami podle typu a velikosti jednotky.

Jednotka ES Energy Saver – je dodávána 1 až 6 týdnů od potvrzení objednávky.