O společnosti ES electronics

Profil a představení společnosti

Profil představení společnostiZvyšující se povědomí o ochraně životního prostředí, stále se zvětšující spotřeba elektrické energie a propast mezi její dodávkou a poptávkou, vedlo zakladatele společnosti ES Electronics k tomu, aby v roce 1989 založili společnost věnující se vývoji technologie vedoucí k úsporám elektrické energie a dosažení vysoké stability kvality elektrické energie.

Společnost ES Electronics byla založena elektroinženýry, jejichž odbornost byla směřována do oblasti vývoje zařízení pro zvýšení kvality elektrické energie a úspor elektrické energie, dále do problematiky snížení ztrát vlivem přenosu elektrické energie a ztrát provozu zařízení pracující na základě spotřeby elektrické energie.

Společnost ES Electronics vyvinula unikátní postup vedoucí ke snižování spotřeby elektrické energie a systém pro zvýšení kvality elektrické energie:

Quality Power Solution – Energy and Voltage Optimization Management (™)

Sídlo společnostiES Electronics po dobu své činnosti od roku 1989 neustále vyvíjí a zdokonaluje svoje technologie v rámci svého oddělení vývoje a výzkumu (R&D) spolupracuje s významnými odborníky a týmy univerzit a IT věnující se problematice účinnosti elektřiny, celkovému snižování ztrát energie a úsporám energie.

Trvalý výzkum a vývoj zajišťuje, že se technologie ES Electronics v průběhu let stále zdokonalují podle nejnovějších poznatků a zkušeností z dlouhodobého provozování v nejnáročnějších podmínkách a provozech.

Zařízení po dobu existence společnosti získaly důvěru a uznání díky své kvalitě, výkonu a spolehlivosti, což dokazují významné reference. ES Electronics je vedoucí společností na poli úspor elektrické energii v Asii – zejména Saúdská Arábie, Indie, Jordán, Bahrajn, Malajsie, Čína a v neposlední řadě USA a Španělsku.

Od roku 2011 se společnost rozhodla pro expanzi v Evropě prostřednictvím ES Electronics Europe.

Vstupní materiály, výstupní materiály a výrobky jsou před zahájením užívání a expedicí zevrubně testovány. ES Electronics je společnost vyspělých řešení hospodaření s energií, která se specializuje na technologie snížení spotřeby elektrické energie a nákladů pro obchodní a průmyslový sektor i sektor služeb a také pro domy, rezidence a pro speciální řešení.

V rámci našich služeb poskytujeme:

  • poradenství v rámci normy EN ISO 50001 – Systémy managementu hospodaření s energií
  • Recyklační známkařízená technická řešení pro úspory elektrické energie
  • Energy Management System (EnMS)
  • vyhodnocení energetických úspor
  • instalace Smart metering – nová koncepce měření
  • energetické zprávy online
  • integrované strategie energetického managementu podle nové normy EN ISO 50001
  • oradenství o úsporách CO2 a vyhodnocení úspor

Společnost ES Electronics má certifikaci ISO 9001:2008, certifikát Bureau Veritas, CE certifikát a American National standard Institute (ANSI).

 

Logo společnosti GB ENERGY

O společnosti GB ENERGY

Společnost GB ENERGY HOLDING s.r.o. využívá výhradně technologie šetrné k životnímu prostředí.

Technologie, které dodáváme, jsou určeny ke zvýšení energetické účinnosti jednotlivých aplikací s nejvyšší možnou efektivitou a velmi rychlou návratností investic.

GB Energy HOLDING - Energy Technology koncept zahrnuje těchto sedm hlavních oblastí:

1. ORC  Technology – BEP – E Rational  - Technologie pro využití nízko potenciálního tepla nebo odpadní páry s jeho následnou přeměnou na elektrickou energii, nebo na stlačený vzduch pro průmyslové použití.

2. M.S.W.  Energy Solution – Sofistikovaný "Energy Technology Concept for Municipal Solid Waste" - Komplexní vyřešení zpracování komunálního odpadu, průmyslových odpadů, lehkých obalových materiálů a polymerů, domovních odpadů, papíru, zpracování plastových lahví s následným vysoce účinným, až 90% energetickým využitím surovin s energetickou koncovkou.

3. Biomass Gasification Technology – Technologie pro zpracování všech druhů biomasy nebo bioodpadů, výjimečná světově patentovaná technologie „Powder-fluidized Gasifier“ – výroba elektřiny a tepla (KGJ) ze Syn-Gasu, možnost Trigenerace, dále také výroba Syn-Gas plynu pro průmyslové použití (náhrada za zemní plyn) nebo výroba Bio Dieselu.

4. Depolymerization Technology - „Low-temperature Catalytic Depolymerization“ – unikátní a prověřená technologie představující koncept nového a vysokého standardu pro sekundární využití surovin v oblasti obnovitelných zdrojů energie, pro využití plastového odpadu, použitých pneumatik, olejů a všech druhů odpadních polymerů včetně tříděného komunálního odpadu.

5. Energy Management – VOM - QPS „Voltage Optimization Management – Quality Power System“ – technologie pro úspory elektrické energie pro všechny druhy technologických zařízení, budov, pro průmysl, veřejnou správu a domácnosti s řízením spotřeby.

6. Centrifugal Cleaning Oil System – patentovaná technologie pro čištění všech druhů olejů bez nutnosti periodických výměn a následné likvidace olejů s prodloužením životnosti.

7. Energy Storage – vysoce sofistikovaná technologie pro všechny druhy skladování energie s následnou distribucí.