Použití technologie

Použití technologie ES Electronics

Společnost ES Electronics vyvinula unikátní postup vedoucí ke snižování spotřeby elektrické energie a systém pro zvýšení kvality elektrické energie:

Quality Power Solution – Energy and Voltage Optimization Management (™)

Určený pro obytné budovy – byty, rodinné domy a rezidence. Unikátní technologie pro všechny druhy existujících světel na trhu, smíšené (kombinované) zátěže (indukční + odporové) jako jsou komerční budovy, kancelářské prostory, hotely, školy, obchodní centra a rovněž prov šechny druhy elektrických zařízení pracujících v průmyslu, zemědělskou a průmyslovou výrobu a další technologie.

Druhy zařízení ES Energy saver

ES Electronics vyrábí tyto druhy zařízení ES Energy Saver s určením zejména pro:

HES Home Energy Saver – technologie pro rodinné domy, byty, rezidence
LES Lighting Energy Saver – technologie pro světelné zátěže
MIXLOAD Mix-Load Energy Saver – technologie pro administrativní centra, obchodní domy, hotely, retaurace, pro smíšené (kombinované) zátěže
IES Industrial Energy Saver – technologie speciálně určené pro průmyslová použití
MES Motor Energy Saver – technologie pro jedno a třífázové motory
AIR Air Conditioning Saver – technologie pro klimatizační jednotky

 

Všechny druhy vyráběných jednotek ES Electronics mají doporučení a ideální použití pro vnitřní a venkovní aplikace zejména pro:

ilustracni foto 1ilustracni foto 2ilustracni foto 3
 • všechny typy průmyslu – velká, střední a malá odvětví
 • všechny typy jedno a třífázových motorů
 • kancelářské budovy a komerční komplexy
 • školy, vzdělávací centra, sportovní prostory
 • naftové společnosti, čerpací stanice
 • softwarové společnosti a kancelářská centra
 • pouliční a skladištní osvětlení a osvětlení venkovních ploch
 • rozvodny, řídící místnosti a strojovny
 • stánky, autobusové zastávky, železniční stanice a letiště
 • hotely, letoviska, kluby, apartmány a penziony
 • nemocnice, laboratoře, divadla a vzdělávací instituty
 • centrální a pouliční osvětlení
 • komerční osvětlení
 • hlavní městské ulice
 • okresní silnice na venkově
 • technologické parky, průmyslové zóny
 • vzdělávací instituce
 • železnice, přístavy, letiště, tunely
 • podniky a obce
 • obytné komplexy
 • mnoho jiných aplikací venkovního osvětlení