Přechodové děje

Přechodové dějePřechodový děj je jev, který probíhá mezi dvěma ustálenými stavy obvodu. Příčinou vzniku přechodového stavu jsou náhlé změny poměrů v obvodu (nejčastěji se uvažuje změna napětí nebo proudu při připojení nebo odpojení obvodu).

Přechodový děj může být vyvolán i změnou teploty nebo osvětlení citlivého prvku.

Nejvýraznější přechodové děje vznikají v elektrických obvodech s tzv. soustředěnými parametry při zapnutí a vypnutí napájecího zdroje. Obvody se soustředěnými
parametry – jsou to obvody, které mají tak malé rozměry, že lze zanedbat konečnou rychlost šíření elektrické energie v obvodu.

Význam přechodových jevů

Řada přechodových jevů je nežádoucí, protože způsobí např. krátkodobé přetížení obvodu a tím zkracují životnost zařízení (zapnutí studené žárovky – nárazový proud je až desetkrát větší než ustálený proud).

Některé přechodové děje jsou však žádoucí a některé obvody jsou přímo na využití přechodových dějů založeny (generátory, klopné obvody).

V elektronice existují přechodové děje založené na R-C, R-L a R-L-C obvodech, vzhledem k co možná nejmenšímu používání cívek mají největší význam při nabíjení a vybíjení kondenzátory.

Obecně jsou v elektronice nejrozšířenější tepelné přechodové jevy, v silnoproudé elektronice se měří oteplovací křivky elektrických strojů. V počítačové technice se měří oteplení hlavního procesoru, měření teploty harddisku, atd.

Významná část přechodových jevů, které se zpravidla generují v elektrické síti Vaší společnosti se úspěšně eliminuje v rámci instalace jednotek technologie ES Electronics Energy Saver a jeho technologických součástí.