Smart metering

Systém řízení energie

Cílem systému je poskytnout podporu pro politiku životního prostředí Evropské Unie vzhledem k reakcím na výzvy, které přináší se svojí strategií 20-20-20 a proto byl schválen Evropskou radou první certifikovaný standard EN16001 – Energy Management System, který má splňovat záruky a závazky k energetické účinnosti v rámci organizace. V srpnu 2011 se standard změnil na normu ISO 50001, která má celosvětovou působnost.

Co je systém řízení energie?

Systém řízení energie je chápán jako odkaz na soubor vzájemně propojených nebo spolu působících elementů, které pracují pro stanovení energetické politiky v oblasti energetických procesů a postupů pro dosažení těchto cílů. K tomu je norma založena na systému Plánuj > Dělej > Kontroluj > Konej pro neustálé zlepšování, které zahrnuje EMS (Systém řízení energie) ve všech podnikových postupech.

Systém řízení energie

Důsledky

Koncept neustálého zlepšování zahrnuje pozdější analýzu, aby bylo možné ověřit, zda jsou splněny uvedené cíle a sledovat záměrné a realizované plány energetické náročnosti pro zlepšení činnosti. Pokud pozdější analýza prokáže nesrovnalosti musí se provést příslušná opatření.