Struktura a fáze normy 50001

Struktura a fáze normy 50001

Vysvětlení pojmů ze základního schématu energetického plánování

Hlavní směr – je chápán jako množstevní reference pro porovnání energetické náročnosti.

Energetická účinnost – je chápána jako vztah nebo poměr mezi činnostmi, zbožím nebo službou organizace vůči výdajům za energie.

Energetická variabilita – příslušné veličiny, které významně ovlivňují využívání a spotřebu energie.

Ukazatele energetické náročnosti (EnPis) – tyto ukazatele byly definovány při přípravě energetické politiky společnosti, vyjadřují kvantitativní hodnotu energie pro měření energetické náročnosti. Hodnota spotřeby energie musí být ve vztahu k referenční hodnotě, která umožňuje správnou interpretaci. Například: kWh/m2, kWh/m3, atd.

Cíl pro energetiku – podrobný požadavek energetické náročnosti, vztahující se na organizaci nebo její části vyplývající z cíle energetiky, musí být stanoven a splněn pro dosažení cílů.

Cíl – konkrétní výstup v souladu s energetickou politikou, definovanou ke zvýšení výkonnosti organizace.

Použití energie – typ aplikace ve spotřebě energie. Norma také definuje řadu základních pojmů, jako je například hlavní směr, indikátor energetické náročnosti (EnPi), využití energie, atd.., pro pozdější zpracování a řízení.

Energetická náročnost – měřitelné výsledky v souvislosti s energetickou účinností, použitím nebo spotřebou.

Měřící přístroje

Měřící přístroj 1Poté, co byly definovány nezbytné měřící body, volí se zařízení podle potřeb každé oblasti a požadavků místní firmy:

CVM – analyzátory výkonu. Zařízení s kapacitou pro měření energie, výkonu a elektrických veličin, jako jsou napětí, proudy, harmonické, atd.

EDMk, MKD, EMS – elektroměry. Měřicí zařízení pro měření činné a jalové energie.

LM – impulsní koncentrátory. Variabilní integrace stroje pro elektrickou, tepelnou, mechanickou energii a jiné druhy energie.

Měřící přístroj 2EDS – software pro vzdálenou správu energie. Koncentrátory spotřeby energie a proměnných veličin určené pro firmy s rozptýlenými pobočkami.