Systém řízení energie pro místní řízení závodu

Systém řízení energie pro místní řízení závodu

 

 

 

Následující graf ukazuje potenciál pro hospodaření s energií ve společnosti v souladu s pojmy stanovenými v normě ISO 50001.

Díky použití různých typů měřících zařízení je možné měřit spotřebu v každé oblasti, spotřebu z využívané energie, energetické proměnné, dříve navržené EnPi, stejně jako zdroje energie, které zásobují instalace.

Centralizované řízení energie je prováděno ve stejném místě, kde se vyhodnocuje a zároveň spotřebovává elektrická energie.