Systém řízení energie pro vzdálená centra

Systém řízení energie pro vzdálená centra

 

 

 

V tomto případě se měření se provádí podle využití oblastí, energetických proměnných, EnPi a energetických zdrojů jako v předchozím případě, ale s přidanou funkcí vzdáleného dohledu.

Tímto způsobem lze provádět hospodaření s energiemi ve společnosti s roztroušenými středisky a zároveň usnadnit práci navazujícího auditora spotřeby energie a plánování.

Výhody jsou stejné jak pro interní, tak pro externí auditory.