Systém řízení spotřeby energie

ES Electronics Europe
Poradenství v rámci normy EN ISO 50001 – Systémy managementu hospodaření s energií

V lednu 2012 vyšla norma ČSN EN ISO 50001 Systémy managementu hospodaření s energií. Tento Mezinárodní standard specifikuje požadavky na systém managementu energií (EnMS), tedy aby organizace vytvořila a implementovala energetickou politiku, ustanovila cíle, postupy a akční plány, které zohledňují právní požadavky a informace spojené se spotřebou energií.

EnMS umožňuje organizaci splnit cíle stanovené v její politice, podnikat akce, když jsou potřeba ke zlepšení energetické výkonnosti, a ukázat, že její systém splňuje požadavky tohoto Mezinárodního standardu.

ES Electronics Europe připraví aplikaci tohoto Mezinárodního standardu na míru tak, aby vyhovovala požadavkům organizace – včetně komplexnosti systému, stupně dokumentace a zdrojů – a aplikována na veškeré aktivity pod její kontrolou včetně instalace technologie ES Energy Saver.

Norma je založena na přístupu k neustálému zlepšování podle modelu Plánuj – Dělej – Kontroluj – Jednej (PDCA) a začleňuje management hospodaření s energií do každodenních postupů organizace.

Systém managementu hospodaření s energií a instalací technologie pro úspory elektrické energie ES Energy Saver umožňuje organizacím přijmout systematický přístup k dosahování neustálého zlepšování energetické náročnosti, včetně energetické účinnosti, využití a spotřeby energie. Norma ČSN EN ISO 50001 specifikuje požadavky na vytváření, zavádění, udržování a zlepšování tohoto systému managementu. Její implementace má vést ke snižování emisí skleníkových plynů a dalších souvisejících dopadů na životní prostředí a snižování nákladů na energii prostřednictvím systematického managementu hospodaření s energií.

Systém managementu hospodaření s energií

Pro koho je norma určena?

 

Norma ISO 50001 může být zavedena v jakékoliv firmě (s různou velikostí a počtem zaměstnanců, s různým předmětem podnikání, místem působení), která má zájem trvale snižovat spotřebu energií. To v praxi znamená, že ustanovení normy jsou aplikovatelná v průmyslu, terciální sféře, státní správě, samosprávě, apod.

Cíle, přínosy a výhody

 • ucelený a jasný přístup k inteligentnímu využívání energie
 • optimalizace absolutní spotřeby energií
 • optimalizace energetických zdrojů
 • zvyšování energetické účinnosti
 • prokazatelná úspora výdajů díky systémovému přístupu
 • řízení energií založené na měřitelnosti
 • zvýšení konkurenceschopnosti na trhu

Pokud z jakýchkoliv důvodů řešení od společnosti ES Electronics nedodává zaručené garantované úspory podle nabídky, rádi technologii zdarma odstraníme a vrátíme finanční prostředky.

ES Electronics – oddělení energetického managementu poskytuje strategie komplexního energetického managementu, které přinesou reálné úspory se zkušenostmi více než dvaceti pěti let.

ES Electronics – oddělení energetického managementu nabízí svým klientům kompletní sortiment technologií energetických řešení se zárukou. Díky dlouholetým zkušenostem a partnerství s vedoucími světovými odborníky v oboru, zajišťujeme našim zákazníkům dosažení maximální možné úrovně úspor.

V rámci našich služeb poskytujeme:

 • poradenství v rámci normy EN ISO 50001 – Systémy managementu hospodaření s energií
 • ilustracní fotořízená technická řešení pro úspory elektrické energie
 • energy Management System (EnMS)
 • vyhodnocení energetických úspor
 • instalace Smart metering – nová koncepce měření
 • energetické zprávy online
 • integrované strategie energetického managementu podle nové normy EN ISO 50001
 • poradenství o úsporách CO2 a vyhodnocení úspor
 • financování pomocí EPC kontraktu

S nákupem jednotek ES Electronics Energy Saver a řešení Quality Power Solution – Energy and Voltage Optimization Management (™) je možné zakoupit pravidelnou údržbu technologie a servis, která automaticky prodlužuje záruku na technologii a služby.

Když se zákazník rozhodne zakoupit naše jedinečné řešení, oddělení energetického managementu ES Electronics může pomoci se zajištěním financování formou investičního úvěru nebo EPC kontraktem.

ilustracni foto 1ilustracni foto 2ilustracni foto 3