Technika energetické analýzy a report

Společnost ES Electronics používá metodu podrobného energetického screeningu, aby mohla zákazníkovi sdělit, jak a kde přesně dojde k úpravě kvality elektrického proudu a jeho veličinám, a jakých garantovaných úspor bude dosaženo po instalaci jednotky ES Electronics Energy Saver.

Tato metoda byla vyvinuta díky našim zkušenostem a úspěšným výsledkům u mnoha různých aplikací od těch nejjednodušších po ty komplikované. Pracujeme v souladu s pravidly IPMVP – International Performance Measurement & Verification Protocol (Mezinárodní protokol o měření výkonu a ověření) jako standard hodnocení energetických projektů.

foto1foto2

Naše energetické screeningy standardně provádíme analyzátorem kvality elektrické sítě – měřicím přístrojem pro hladinu NN, VN a VVN, který vykonává funkce:

  • digitálního zobrazování měřených veličin
  • záznamu časových průběhů měřených veličin
  • vyhodnocení maxim a minim měřených veličin
  • vyhodnocení denních diagramů proudů
  • vyhodnocení energií za vybrané období

Zaměřujeme se a vyhodnocujeme zejména následující veličiny:

Napětí (U), Proud (I), Účiník (PF), Reaktivní energie (kVAr), Harmonické zkreslení (THD), Flicker (Plt), Aktivní energie (P), Frekvence (Hz) a další…

 

Naše přístupy k energetické analýze jsou následující:

Unikátní postup vedoucí ke snižování spotřeby elektrické energie a systém pro zvýšení kvality elektrické energie:

Quality Power Solution – Energy and Voltage Optimization Management (™)

je postup vyvinutý pro zlepšení energetické účinnosti celého vašeho pracoviště, takže se nevěnujeme jen jednotlivým kusům elektrických zařízení jako jiné společnosti v oboru úspory energie.

Naše metody jsou komplexní a pro stanovení úspor berou do úvahy všechna zařízení, spotřebiče a kvalitu elektrické sítě a jejich hlavních veličin a tím, že provádíme velmi detailní analýzu a měření.

Úspora díky jednotce ES Electronics je vidět na hlavním elektroměru, zdrojem údajů je tedy účet za elektřinu.

Před samotnou instalací jednotek ES Electronics Energy Saver provedeme podrobný energetický screening, abychom zjistili a porovnali, co vlastně obsahuje účet za elektřinu. Dohodneme si návštěvu daného místa, abychom získali podrobnější informace ohledně energetického profilu zákazníka včetně porovnání spotřeby energie zákazníkem a špičky dodávky elektrické energie.

Pokud zákazník ještě nepoužívá metodu Smart Meeteringu, zajistí tým ES Electronics – oddělení energetického managementu sledování stávající spotřeby. Později pomohou analýzy sledovaných údajů z hodinového elektroměru zákazníkovi sledovat důkaz úspor díky jednotkám technologie ES Electronics Energy Saver před a po instalaci.