Technologie

Technologie – princip fungování

Technologie přenosuJedná se o technologické zařízení s individuálním přístupem neustálého aktivního šetření elektrické energie. Na základě znalostí aktuálního stavu elektrické energie předchází problémům a vykonává nápravná opatření jako je filtrovaní harmonických frekvencí, kompenzace účiníku a stabilizuje napětí na nejlépe požadovaný parametr, to vše v reálném čase. Dále odstraňuje negativní jevy, jako jsou poklesy, přerušení a vzrůsty přechodových jevů přepětí, podpětí, harmonické a meziharmonické odchylky, kolísaní napětí, impulzy rušení, ale hlavně svojí výkonovou elektronikou řídí hlavní regulovatelné parametry a to napětí, proud, impedanci a fázový úhel.

Instalací technologie ES Electronics se dosáhne zvýšení kvality elektrické energie

 • výběr, úprava a optimalizace nejvhodnějšího provozního napětí na požadovanou hodnotu v závislosti na spotřebě (kWh) pro spotřebiče (zařízení) zadavatele
 • dosažení a trvalé řízení fázové balance na všech třech fázích v rozsahu ± 1,5 V
 • snížení reaktivní energie na minimální úroveň (kVAr)
 • filtrovaní zkreslení harmonických a meziharmonických frekvencí (deformace proudu) na minimální úroveň stanovené normou (rušení vyššími harmonickými)
 • trvalá a řízená plně automatická kompenzace účiníku v reálném čase směrem ke spotřebičům (zařízením)
 • odstranění přechodových jevů přepětí a kolísání napětí způsobených výkonovými měniči v síti zadavatele
 • odstranění jevu flikrování (flicker), které způsobují rychlé změny napájecího napětí a jsou způsobené hlavně změnami zatížení v síti spínáním vedení
 • filtraci nízkofrekvenčního a vysokofrekvenčního rušení
 • trvalé snižování ztrát při přenosu elektrické energie pro každé odběrné místo nebo spotřebič
 • stabilní přepěťová ochrana
 • snížení nákladů za údržbu nebo výměnu elektrických zařízení u zadavatele

Všechny dílčí jednotky ES Electronics Energy Saver jsou vždy kalibrovány podle typu provozu nebo elektrického zařízení provozovaného uživatelem s cílem nejen dosáhnout úspor a efektivity provozu zařízení, ale zlepšit i jeho bezpečnost a prodloužit jeho životnost.

Unikátní je i konfigurace vinutí jednotky ES Electronics Energy Saver, protože jeho funkcí není jen plně řízená optimalizace napětí, ale také ochrana proti přechodovým jevům a vyrovnávání proudů mezi fázemi. Jednotky ES Electronics Energy Saver mají dynamicky, počítačem řízený výstup napětí v konstantní hodnotě provozního napětí na požadovanou hodnotu v závislosti na spotřebě kWh pro spotřebiče (zařízení) a udržuje fázovou balanci v toleranci rozsahu ± 1,5 V.

Technologie ES Electronics Energy Saver řídí rovněž trvale účiník v reálném čase mezi PF = 0,95–0,99, čímž jsou plně eliminovány ztráty způsobené reaktivní energií a tím lze získat nazpět plnou sílu proudu a optimálně využít potenciál energetického zdroje.

Jednotky ES Electronics Energy Saver jsou v případě problémů způsobovaných vyššími harmonickými (harmonickým zkreslením) opatřeny harmonickým filtrem a to buď antiresonančním harmonickým filtrem (odladěným buď 7% nebo 14%), nebo plně aktivním harmonickým filtrem (AHF) jalového výkonu harmonické oscilace, který umí toto zkreslení aktivně filtrovat v reálném čase a zajistit tak konstantně řízené parametry podle normy. V případě jevu „Flicker“ jsou ES Electronics Energy Saver opatřeny automatickou „Flicker“ kompenzační jednotkou zajišťující konstantně řízené parametry zabraňující vlivu blikání a tím velmi efektivně zajistí symetrický odběr činného výkonu ze zdroje.

Každé jednotky ES Electronics Energy Saver jsou vyráběny podle potřeb a požadavků elektrického zařízení zákazníka na základě precizní vstupní analýzy zařízení nebo objektu. Po zjištění stávajícího stavu a problémů, kterým na svých pracovištích čelí veškerá elektrická zařízení zákazníka, je navržen ES Electronics Energy Saver vždy na míru danému zařízení nebo objektu.

Díky tomuto mimořádnému přístupu, s více než 25 letou praxí můžeme garantovat výsledek úspor, který dokazují i instalace pro významné světové společnosti, které jsme realizovali za dobu existence.

S jednotkami ES Electronics Energy Saver budete nejen šetřit energii, ale získáte ochranu pro Vaše zařízení včetně spousty výhod, jako stabilní kvalita elektrické energie a výrazné snížení nákladů za údržbu elektrických zařízení.

Celkově zajišťujeme ochranu elektrické infrastruktury zákazníků.

Náš individuální přístup k jednotlivým elektrickým zařízením vlastněným zákazníkem, typu provozu a elektrické zátěže, nám umožňuje provést velmi přesný propočet úspory energie, který můžeme garantovat. Pokud garantujeme úsporu energie, garantujeme také snížení emisí CO2.

Díky našim 25 letým zkušenostem, technologickému know-how a ověřené databázi spokojených zákazníků můžeme naši technologii používat pro velmi rozsáhlou oblast zájmu.

Snížení emisí CO2
Výrazně snižujeme CO
2