Vliv napájecího napětí na elektrické zařízení

I když je elektrické zařízení navrženo tak, aby se provozovalo v rámci normálního rozpětí jmenovitého napětí (Rated Voltage 230 V +/- 10 %), většina jich však funguje efektivněji při trvalém jmenovitém napětí (Rated Nominal Voltage). Zařízení, které pracuje mimo pásmo jmenovitého napětí, bude negativně ovlivněno a mohlo by také zrušit záruky původního výrobce zařízení.Avšak jmenovité napětí

(Rated Voltage 230 V +/- 10 %) zařízení je pouze jedním z faktorů, které je nutné zvážit. Je důležité, aby se braly v úvahu také jiné faktory, jako je bezpečnost a provozuschopnost elektrického systému jako celku a nevznikaly tím budoucí škody na majetku.

V některých lineárních zatíženích, jako jsou teplotní zdroje světla a zařízení s odporovými topnými prvky, odebírá zařízení více energie, pokud je napájecí napětí vyšší než jeho stálé jmenovité napětí. Zvýšená energie má za následek vyšší energetické ztráty, k nimž dochází nejenom u samotného zařízení, ale také u distribučního transformátoru a u všech kabelů po proudu, které napájejí položku. V případě motorů povede přepětí ke zvýšeným energetickým ztrátám ve formě ztrát mědi a třením. Přepětí také nadměrně namáhá izolaci, což vede ke zkrácení životnosti zařízení. Neřízené napětí způsobuje zvýšenou spotřebu energie u všech elektrických zařízení.

Typy zařízení na optimalizaci napětí – ES Electronics Energy Saver

Zařízení na optimalizaci napětí existují ve dvou formách: pasivní typ, v němž se boční napětí zatížení (Static Load Side Voltage) pohybuje směrem nahoru a dolů podle vstupního napětí, a aktivní typ, kterým se boční napětí zatížení (Dynamic Load Side Voltage) udržuje na konstantní hodnotě v rámci daných limitů bez ohledu na vstupní napětí. Jednotky ES Electronics Energy Saver mají dynamicky, počítačem řízený výstup napětí v konstantní hodnotě provozního napětí na požadovanou hodnotu v závislosti na spotřebě kWh pro spotřebiče (zařízení) a udržuje fázovou balanci v toleranci rozsahu ± 1,5 V.

Rozdíly v technologii optimalizace napětíJednotky ES Electronics Energy Saver řídí optimalizaci nejvhodnějšího provozního napětí na jeho požadovanou hodnotu.

Technologie jednotek ES Electronics Energy Saver obsahuje fázový počítač a výkonové tyristory k nezávislému nastavování jednotlivých fází a k zapínání výkonové elektroniky pouze v okamžiku, kdy je sinusovka AC na nule během změny topologie napětí.

Tato technologie je nejspolehlivější a zajišťuje větší úsporu energie tím, že eliminuje tepelné ztráty v důsledku vyššího vstupního napětí bez narušení zatěžovacích parametrů.

Jaká jsou skutečná fakta v EU?

V důsledku harmonizace Evropské unie v roce 1995 povoluje norma BS EN 50160 výkyvy v napájecím napětí elektřiny v rámci Evropy 230 V +/- 10 % (tj. 207–253 V) pro jednu fázi a 400 V +/- 10 % pro 3 fáze. V České republice jsou výkyvy v současné době omezeny na +10 % a - 6 %. V některých částech EU jsou výkyvy omezeny na +6 % a -10 %. Právě tyto časté výkyvy způsobují zvýšenou spotřebu elektrické energie a další nežádoucí vlivy na kvalitu dodávky (stabilitu dodávky) elektrické energie pro veškerá elektrická zařízení.

Jaká jsou fakta v EU